Monterplats

Monterytan är 200 cm x 150 cm. Montermaterial beställs i formuläret. El (10 ampere i grenuttag) och trådlös internetanslutning ingår. Då internetanslutningens kapacitet är begränsad ber vi er ladda ner större material till dator eller USB-sticka innan mässan. Utställare tar själva med övrigt material och monterinredning som exempelvis rollups, mässvägg, stolar med mera. 

Boka monterplats här > > >

Alla montrar ska vara färdigställda senast kl 09.30 på öppningsdagen. Demontering får ske först efter mässans stängning den 1 april kl 14.00. Allt utställarmaterial ska vara avlägsnat senast kl 12.00 måndagen den 3 april. Samtliga ovannämnda tider gäller om inget annat överenskommits med arrangören i samband med anmälan.

Mässans personal
Mässvärdar från Bildningscentrum Facettens handelsprogram kommer hjälpa till att lösa problem, hålla mässan snygg och prydlig och att svara på frågor från både utställare och besökare. Alla utställare får en specifik mässvärd som kontaktperson. Utöver mässvärdarna kommer Näringslivscentrum ha en infodesk i mässlokalen där det också går bra att ställa frågor.  

Viktiga tider
Mässan är öppen fredag 31 mars 10:00-16:00 samt lördag den 1 april 10:00-14:00. Under denna tid ska alla montrar vara bemannade. 
 • Fredag 31 mars: 
  08:00 Mässhallen är öppen för inflytt och iordningställande av montrar
  10:00 Mässan öppnar för besökare
  16:00 Mässan slut för dagen 

 • Lördag 1 april:
  09:00 Mässhallen är öppen
  10:00 Mässan öppnar för besökare
  14:00 Mässan slut
  14:00 – 16:00 Mässhallen öppen för utflytt och städ
  Måndag 3 april 08:00 – 12:00 Mässhallen öppen för utflytt och städ 

Mat och dryck
Under mässans båda dagar kommer det finnas lättare förtäring att tillgå. 

Toaletter
Toaletter finns dels vid stora konferensrummet innanför entrén på Bruksgatan 9, samt i korridoren närmast mässlokalen. 

Parkering
Vi uppmanar utställare och mässans personal att lämna Facettens parkering fri för besökare, och att istället parkera på Ålundaplan på andra sidan Bruksgatan eller vid Stallet. Parkeringsvärdar kommer finnas på plats för att guida bilister. 

Emballage och skräp
Det finns ett större utrymme i anslutning till mässlokalen där det går bra att märka upp och förvara emballage som ni vill återanvända eller lämna emballage som ska slängas.