Alla våra medlemmar kallas härmed till

Årsmöte för
Näringslivscentrum i Åtvidaberg ekonomisk förening 2024

Tid: Måndag 20 maj, kl 16-18
Plats: Åtvidabergs Sparbank, Adelswärdsgatan 8

 

Handlingar

Årsredovisning Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB 2023
Revisionsberättelse Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB 2023
Verksamhetsberättelse Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB 2023

 
Protokoll årsstämma Näringslivscentrum i Åtvidaberg ekonomisk förening 2024
 
 
Årsredovisning Näringslivscentrum i Åtvidaberg ekonomisk förening 2023
Revisionsberättelse Näringslivscentrum i Åtvidaberg ekonomisk förening 2023