Coronaviruset och covid-19

Här samlar vi länkar och information som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med covid-19.
Sidan uppdateras kontinuerligt.

JOURNUMMER
013-20 61 00

Företagsservice i Linköping

Företagare i Åtvidabergs kommun är välkomna att kontakta Företagsservice i Linköping som svarar på näringslivets coronarelaterade frågor på telefon 013-20 61 00 eller via e-post foretagsservice@linkoping.se.
Öppettider: måndag-fredag klockan 8.00-17.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Har du allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Numret/tjänsten är tillgängligt dygnet runt.

Företagsjouren

Du kan höra av dig till Företagsjouren för att få stöd och svar på akuta, coronarelaterade frågor, likväl som att få hjälp vid mer komplexa frågor som kan påverka längre fram.  

Stödet från Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess. 

Läs mer på länken eller kontakta Ingela Gullstrand direkt på Ingela.gullstrand@rjl.se eller telefon 073-037 67 59

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har skapat en särskild webbplats som riktar sig till näringslivet. Där publicerar de grundläggande information hur företag kan stärka sin beredskap för kriser och krig.

Verksamt.se

Med anledning av coronaviruset har man på verksamt.se samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande. 

Information från myndigheterna

Verksamt.se samlar information från myndigheterna.

 
 
 
 
Verksamt informerar om:
 • Anstånd med betalning av skatt
 • Korttidspermittering/säga upp personal
  • Finansiering och stöd
  • Nya regler vid sjukdom
  • Resor
  • Planeringsstöd vid bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster
  • Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

Information från Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

→ Information från Åtvidabergs kommun

Information från region östergötland

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet. I Östergötland samordnas detta i East Sweden Business Region, ESBR. 

→ Information från East Sweden Business Region

Information från LRF

→ Information från LRF
 

Kostnadsfri framtidsanalys för ditt företag med Almi


Just nu bjuder Almi på avgiften (ordinarie pris 3000 kr) för deras framtidsanalys "Simulera din affär" där du tillsammans med en av Almis rådgivare identifierar risker och utmaningar och går igenom hur företaget kan finansieras framåt. Ni simulerar din framtida affär och ekonomi för att öka förståelsen för hur mål och åtgärder påverkar räkenskaperna.

I analysen kommer du bland annat:
 • Utvärdera framtida scenarier
 • Få bättre insikt om vad som driver företagets lönsamhet och tillväxt
 • Jämföra din affärsmodell med konkurrenternas
 • Ta fram en handlingsplan med prioriterade utvecklingsområden för dig

Simulera din affär används även som beslutsunderlag för Almis brygglån vars syfte är att överbrygga en period av svårigheter till följd av coronakrisen. Lånet riktar sig till företag som varit bärkraftiga före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

Sök eller erbjud arbetskraft


I vår region står nu många människor och företag plötsligt inför en helt ny situation. Några har överhopats av arbete, samtidigt som andra plötsligt står utan kunder, besökare och efterfrågan. Ja, många behöver arbetskraft, och andra behöver uppdrag.

På matchajobben.nu vill regionen hjälpa företag i Östergötland att hitta varandra. Du kan söka efter tillgänglig arbetskraft, eller registrera att ni har arbetskraft som kan utföra uppdrag åt andra.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020.

Läs mer på länsstyrelsens webb.

Hur fungerar stödet?

 • Gäller tillfälligt sänkta hyror till specifika branscher april-juni 2020
 • Stödet gäller upp till 50% av nedsättningen, men aldrig mer än 25% av den fasta hyran
 • Ansökan görs av hyresvärden och handläggs av länsstyrelsen
 • Ansökan ska göras mellan 1 juli och 31 augusti 2020
 • Stödet betalas ut i anslutning till länsstyrelsens beslut