Välkommen som medlem Arbetslivsresurs!

Arbetslivsresurs bildades 2005 genom en sammanslagning av Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB med syftet att minska ohälsotalen i Sverige. Vi agerar utifrån marknadsmässiga krav. Det betyder bland annat en stor trygghet för våra kunder genom att vi inte drivs av kortsiktiga vinstmål utan arbetar långsiktigt med hållbar utveckling och tar hänsyn till samhällsnyttan.

Vi har nu kommit igång med vår verksamhet i Åtvidaberg. Vi stärker styrkor och kan hjälpa till att hitta vägar framåt i arbetslivet eller mot studier. Vi utgår från individens förutsättningar samt behov och matchar mot arbetsmarknadens efterfrågan.

Vår ambition på orten är att minska arbetslösheten samtidigt som vi kostnadseffektivisera rekryteringsprocessen för de lokala arbetsgivarna.

Kontakta oss gärna om ni har funderingar.

Linda Karlsson                         Therese Berg Björling
linda.karlsson@arbetslivsresurs.se     therese.bjorling@arbetslivsresurs.se
072-4010449                               072-0928259