Välkommen som medlem Livpraktiken!

Livspraktiken drivs av Cecilia Olsson sedan 2008. Cecilia är fysioterapeut i grunden och började efter en tid inom yrket intressera sig även för beteendevetenskap. Cecilia jobbar med att utbilda vårdgivare i att arbeta beteendeinriktat med hjälp av ACT (Acceptance and Commitment Therapy). För Cecilia är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv när hon hjälper människor. 

Livspraktiken kan vara ett stöd för både små och stora företag med allt från stress- och krishantering till värdegrundsimplementering och utbildningar för att våga tänka nytt. Det är inte alltid lätt som företag att rama in och diskutera problem på ett konstruktivt och produktivt sätt. Livspraktiken kan vara ett stöd genom att skapa ett gemensamt språk, värden och mål. Skapar man det blir det lättare att hamna rätt.