Välkommen som medlem PRIO RB!

PRIO RB är den personliga redovisningsbyrån som vill behålla känslan av att vara liten och personlig samt att varje kund ska känna att just han/hon är viktig. Stort engagemang och goda kundrelationer är viktigt i verksamheten, kunden ska känna sig trygg i hanteringen av ekonomin och själva kunna spara pengar, tid och energi till att göra vad de är bra på. PRIO RB är ett familjärt team på tre medarbetare på Adelswärdsgatan 9 i Åtvidaberg. Alla på företaget har en viktig roll med sin kompetens och personlighet vilket gör dem till ett oslagbart team för kunderna.