Välkommen som medlem Tekniska verken i Linköping!

Sedan 1998 har Åtvidaberg haft fjärrvärme. I Åtvidaberg är främst flerfamiljshus, lokaler och industrier anslutna, men även ett antal villor. Sedan 2007 levererar Tekniska verken fjärrvärmen, och det sker i ett tätt samarbete med Farmarenergi. Leveransen av fjärrvärme är i dag ca 30 GWh/år, vilket motsvarar ungefär 1500 villors uppvärmningsbehov av värme och varmvatten.

Fjärrvärmecentralen i Åtvidaberg ligger på industriområdet Facetten och har tre pannor, en för biobränsle och två för olja. Biobränslet består av skogsflis, grenar och toppar och kommer från närområdet, och bidrar inte till ökad växthuseffekt. Farmarenergi kompletterar värmeleveransen med deras biopanna i Eksätter. Endast en liten del av värmen kommer från fossil olja. Fjärrvärmen ger med andra ord flera miljöfördelar. Fjärrvärme är dessutom ett tryggt och bekvämt uppvärmningsalternativ.

Läs mer på tekniskaverken.se