MEDLEMSFÖRMÅNER


- Frukostseminarier
- Nätverksträffar
- Kontorsplats för startups
- Kostnadsfritt lån av konferensrum
- Kostnadsfri företagsrådgivning
- Rabatter på Näringslivscentrums arrangemang
- Utbildningar
- Marknadsföring i Näringslivscentrums kanaler

BLI MEDLEM DU OCKSÅ ➞