Vi får kemin att stämma i Åtvidabergs näringsliv


Näringslivscentrums verksamhet vilar på två ben - direkt medlemsnytta och generell näringslivsutveckling.


Näringslivscentrum ska alltid ha som yttersta uppdrag att leverera sådant medlemmarna uppfattar som nyttigheter och därmed stimulera och inspirera till ökad tillväxt och bättre lönsamhet. Vi ska vara den naturliga intresseparten för medlemmarna. Vidare ska vi alltid vara god ambassadör för våra medlemmar och i alla sammanhang lyfta fram dem. Samarbetet med medlemmarna ska präglas av tillit och utvecklingstänkande.


Näringslivscentrum ska vara lyhörda för utvecklingsmöjligheter i näringslivet och vara den naturliga bryggan mellan näringsliv och kommun. Vi ska verka för ett gott samarbetsklimat med Åtvidabergs kommun och förmedla vikten av ett blomstrande näringsliv. Arbetet med näringslivet ska präglas av nytänkande och framåtanda där Åtvidaberg ska vara ett föredöme för andra kommuner.  

" Näringslivscentrum är en viktig länk mellan kommun och näringsliv som stärker hela regionen. Som företag sätter vi särskilt värde på nätverksträffarna som ger nya affärsmöjligheter och kontakter."

Richard Pihl, VD Ternstedt Invent AB

Vision

Åtvidaberg har ett dynamiskt näringsliv med lönsamma företag, stora som små, inom de flesta branscher. Det lokala näringslivet består av företag som vågar vilja växa och känner stolthet. Via samverkan och god kommunikation mellan företagen, kommunen samt Näringslivscentrum stimuleras Åtvidabergs näringsliv att utvecklas med stor framåtanda.


Affärsidé

För att bidra till att uppnå visionen ska Näringslivscentrum genomföra aktiviteter, teckna samarbetsavtal och förmedla resurser som underlättar för företagen att växa och vara lönsamma. Genom många och täta kontakter med medlemmarna ska Näringslivscentrum fånga upp viktiga utvecklingsområden för företagandet.  

Näringslivscentrum ska tillsammans med näringsliv, kommun och externa aktörer engagera sig i ett strategiskt utvecklingsarbete för orten.

ÅRSREDOVISNINGAR