BID ÅTVIDABERG

SYFTE
BID35-projektet Åtvidaberg syftar till att stärka samverkan inom ett avgränsat område genom att ta hänsyn till hur parternas intressen, medverkan och insatser av olika slag hanteras. Med samlad kunskap, spetskompetens och erfarenhet mellan Åtvidabergs offentliga och privata intressenter ska BID35-projektet Åtvidaberg utveckla en målinriktad affärsutvecklingsplan för platsen (BID-området). Affärsutvecklingsplanens syfte är att ge Åtvidabergs näringsliv tillsammans med kommunen ännu bättre förutsättningar att växa inom sin egen verksamhet som för hela Åtvidabergs kommun.

Idag kan man tydligt identifiera ett kommersiellt- och ett kulturellt område s.k. teman inom området. Projektets syfte är att bland annat förstärka konsumtionen av varor, tjänster, upplevelser och kultur inom det geografiska området.
MÅL
BID35-projektet Åtvidabergs mål är att alla aktörer i det geografiska eller tematiskt området ska samarbeta för att nå ett gemensamt resultat som man inte kan åstadkomma på egen hand. Det gör man genom att ta fram en samverkansmodell, en affärsutvecklingsplan samt en driftorganisation utifrån de förutsättningar som finns.

Status 6 december 2019


Det har snart gått ett år sedan projektet BID35 avslutades. Fokus under 2019 har varit att styra om från projektorganisation till driftorganisation. Under året har en styrgrupp med representanter från kommun, fastighetsägare, handel, bank och näringsliv arbetat vidare med den cirka 70 punkter långa handlingsplan som blev resultatet av gruppernas arbete under projektet. Styrgruppen administrerar och förmedlar handlingsplanen men kan inte ta beslut om hur aktörerna verkställer punkterna.

I första hand prioriteras åtgärder för att förbättra faktisk och upplevd trygghet i BID-området, främst genom att förbättra belysningen på olika platser och gångstråk. Både kommunen och fastighetsägare har påbörjat projekt.

Till våren genomförs en inventering av parkeringar kring centrum för att se hur platsernas användning kan optimeras för besökare, handlande, pendlare och boende. 

Framåt vill vi även prioritera turism i BID-området för att stärka handel och besöksnäring. Ett första steg blir att synliggöra upplevelser, evenemang och aktiviteter på orten. Föreningar kan själva publicera sina aktiviteter på den digitala evenemangskalendern Visit Åtvidaberg, och som komplement införs en evenemangskalender i Åtvidabergsplatsen.

Projektet BID35 avslutades 2018-12-13 och arbetet med BID Åtvidaberg drivs nu vidare av en styrgrupp som träffas månadsvis för att stämma av status på handlingsplanen och diskutera nytillkomna frågor. 

HANDLINGSPLANEN är ett levande dokument med för närvarande runt 70 planerade punkter. Planen fylls på kontinuerligt.

AKTÖRER som förverkligar handlingsplanen är kommunen, fastighetsägare och handlare. Fler aktörer kan tillkomma.

STYRGRUPPEN administrerar och förmedlar handlingsplanen men kan inte ta beslut om hur aktörerna verkställer punkterna.

I styrgruppen ingår:
Lars Svensson, Rosén Fastigheter (ordförande)
Peter Samuelsson, ICA Getingen
Jeanette Bolin, Åtvidabergs kommun
Stefan Nilsson, Åtvidabergs kommun
Rikard Spalle, Åtvidabergs kommun
Ronny Mårtensson, Åtvidabergs Sparbank
Caroline Lind, Näringslivscentrum

KONTAKTA BID ÅTVIDABERG

Vad har hänt hittills
i BID-projektet?

Se all information i BID-arkivet