Vad är BID35-projektet?

BID står för Business Improvement District och kan kortfattat beskrivas som platsutveckling i frivillig samverkan.

35 står för riksväg 35.
Följande städer längs 35:an har valt att ingå i BID35-projektet

  • Västervik (Storgatan)
  • Gamleby
  • Åtvidaberg
  • Linköping (FOLK)
  • Överum

Svenska Stadskärnor har anpassat den internationella BID-modellen (USA; Storbritannien, Kanada bl.a.) till svenska förhållande. BID-modellen är ett processverktyg med 7 olika steg.

Arbetet har följande 5 fokusområden

  • Platsvarumärket (Identitet, profil, positionering och image)
  • Utbud (butiksmix, aktiviteter, upplevelser och service)
  • Platsens (funktion, utseende och utformning)
  • Tillgänglighet (transporter, framkomlighet och öppettider)
  • Rent, tryggt och säkert
SYFTE
BID35-projektet Åtvidaberg syftar till att stärka samverkan inom ett avgränsat område genom att ta hänsyn till hur parternas intressen, medverkan och insatser av olika slag hanteras. Med samlad kunskap, spetskompetens och erfarenhet mellan Åtvidabergs offentliga och privata intressenter ska BID35-projektet Åtvidaberg utveckla en målinriktad affärsutvecklingsplan för platsen (BID-området). Affärsutvecklingsplanens syfte är att ge Åtvidabergs näringsliv tillsammans med kommunen ännu bättre förutsättningar att växa inom sin egen verksamhet som för hela Åtvidabergs kommun.

”Idag kan man tydligt identifiera ett kommersiellt- och ett kulturellt område s.k. teman inom området. Projektets syfte är att bland annat förstärka konsumtionen av varor, tjänster, upplevelser och kultur inom det geografiska området.
MÅL
BID35-projektet Åtvidabergs mål är att alla aktörer i det geografiska eller tematiskt området ska samarbeta för att nå ett gemensamt resultat som man inte kan åstadkomma på egen hand. Det gör man genom att ta fram en samverkansmodell, en affärsutvecklingsplan samt en driftorganisation utifrån de förutsättningar som finns.
PROJEKTTID
JULI 2016 - DECEMBER 2018


Åtvidabergs BID-område
 

”Idag kan man tydligt identifiera ett kommersiellt- och ett kulturellt område s.k. teman inom området. Projektets syfte är att bland annat förstärka den lokala konsumtionen av varor, tjänster, upplevelser och kultur inom det geografiska området.
BID-området inkluderar även 35:ans entréer vid Lillsvängen, Järnvägsgatan och Eksågsvägen.
Styrgrupp

Lars Svensson, Rosén Fastigheter (ordförande) , Peter Samuelsson, Handelsplats Åtvidaberg
Jeanette Bolin, Åtvidabergs kommun , Stefan Nilsson, Åtvidabergs kommun
Ronny Mårtensson, Åtvidabergs Sparbank
Caroline Lind, Näringslivscentrum

Projektägare, finansiärer & samarbetspartners

Finansiärer

Handelsplats Åtvidaberg

Samarbetspartners


Sandkvist's Lyktor, Stolpar & Konsoler

Vad har hänt hittills
i BID-projektet?

Se all information i BID-arkivet