Fred. Olsen Renewables jobbar för att möjliggöra samhällets omställning till fossilfri elproduktion, huvudsakligen genom landbaserad vindkraft.

Läs mer