Välkommen som medlem Fred. Olsen Renewables AB!

Fred. Olsen Renewables ingår i en större koncern som nyligen firade 175 år. Deras drivkraft är att möjliggöra samhällets omställning till fossilfri elproduktion, huvudsakligen genom landbaserad vindkraft och de möjligheter som är kopplat till elproduktion i form av vätgasproduktion, batterilagring och stödtjänster.

De har en tydlig långsiktig affärsstrategi som inte enbart innefattar utveckling och byggnation av vindparker utan driver och äger också de vindparker de utvecklar.

"Vi ser ett medlemskap i Näringslivscentrum som en naturlig del i att lära känna det lokala näringslivet och potentiella samarbetspartners bättre då det är vår ambition att kunna etablera verksamhet i kommunen.” säger Staffan Svanberg, projektledare

Hemsida: fredolsenrenewables.com


Fred olsen_logga_CMYKpng